Çevre Hizmetleri

DOĞA, çevre konularında da yasal ve uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları dikkate alarak alanında uzman ve akredite denetçileriyle ileri düzeyde danışmanlık ve denetim hizmetleri sunar.

 

Bağımsız Çevre Denetimleri / Çevre Performans Raporlamaları

Uluslararası akreditasyona sahip denetçi kadromuz tarafından çevre boyutlarına özgü denetimler gerçekleştirilir ve raporlanır. Raporlama sonuçlarına göre aksiyon tamamlanma durumları ve iyileştirmeler belirli periyotlarda izlenerek izleme raporlamaları hazırlanır.

 

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan faaliyetleri yürüten kuruluşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne ÇED Raporu hazırlatıp sunmakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

DOĞA, alanında uzman ve deneyimli ekibi ile “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamındaki tüm konularda doğru, hızlı ve en iyi pratik çözümleri sunar.

 

Çevre Yönetim Programı ve Planları

İşletme veya projelerdeki çevre boyutları dikkate alınarak işletmeye ve projeye özgü yönetim programları hazırlanarak çevre yönetim sistemi altyapısı oluşturulur. Çevre yönetim planları hazırlanırken işletme ve projenin tabi olduğu yasal ve diğer tüm şartlar göz önünde bulundurulur.

 

Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında çevre iznine veya lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılır.

  • Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan İşletmeler (Ek-1 Listesi)
  • Çevreye Kirletici Etkisi Olan İşletmeler (Ek-2 Listesi)

Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

DOĞA, alanında uzman ve deneyimli ekibi ile “Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri” kapsamındaki tüm konularda doğru, hızlı ve en iyi pratik çözümleri sunar.

 

Çevre Görevlisi Hizmeti

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında, Çevre İzin Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği’nin Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; bir çevre görevlisini sürekli istihdam etmek, çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmak zorundadır.

DOĞA, mevzuata hakim, alanında uzman ve deneyimli ekibi ile “Çevre Görevlisi Hizmetleri” sunar.

 

Yeşil Havalimanı (Green Airport)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, havaalanlarında faaliyet gösteren kuruluşların çevreye ve insan sağlığına, verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için TS EN ISO 14001 sisteminin kurulumu, belgelendirilmesi, Sera Gazı Envanter Raporu oluşturulması ve doğrulama işleminin tamamlanması istenir.

  • Belirtilen gereklilikleri sağlayan işletmelere SHGM tarafından "Yeşil Kuruluş Sertifikası" verilir.
  • Bir havaalanında bulunan tüm işletmelerin "Yeşil Kuruluş Sertifikası" alması durumunda, o havaalanına "Yeşil Havaalanı Sertifikası" verilir.

DOĞA, uzman ekibi ile “Yeşil Havalimanı Projeleri” kapsamında danışmanlık hizmeti sunar.

 

Konaklama Tesisleri için Yeşil Yıldız Projesi

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ kapsamında belirtilen kriterlere uyan tesislere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yeşil Yıldız Belgesi” verilir. Yeşil Yıldız Belgesine sahip tesisler hem müşteri memnuniyetini arttırır hem de elektrik enerjisi desteğinden yararlanır.

DOĞA, “Yeşil Yıldız Belgesi” başvuru ve danışmanlık hizmetlerini uzman ekibi ile sizlere sunar.

 

Atık Yönetimi Danışmanlığı

DOĞA, alanında uzman ekibi ile atık yönetim planlarının hazırlanması, atık alanı projeleri-tasarımı teknik destek hizmeti ve atık türlerine göre işletmeye özgü atık yönetimi konularında danışmanlık hizmetini yasal mevzuat kapsamında sunar.

 

Çevre Projeleri Yatırım Danışmanlığı

Tehlikeli, Tehlikesiz, İnert ve Özel atıklarla ilgili olarak kurulması planlanan atık geri kazanım, atık geri dönüşüm, atık ara depolama ve atık bertaraf tesisleri için yer seçimi ve fizibilite çalışmalarının yapılması konusunda uzman ekiplerimiz tarafından hizmet sağlanır.

  • Yasal Uygunluk Değerlendirme Raporları
  • Kuruluşlar, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilir.
  • Saha denetimleri yapılarak, mevzuata uygunluk raporları hazırlanır.
  • Mevzuat değişiklikleri takip edilerek ve bilgilendirme yapılır.
  • Yasal uygunluk değerlendirme raporları düzenli olarak izlenir.

 

Karbon Ayakizi Hesaplamaları

İşletme ve projelerdeki faaliyetlere bağlı oluşan karbondioksit ve diğer sera gazı salınımlarının hesaplanması, faaliyetlerin detaylı olarak incelenmesi, her faaliyete bağlı sera gazı emisyonlarına ait envanterin çıkarılması ve sonuçların ISO-14064 standardına göre raporlanarak sunulması konularında DOĞA, alanında uzman ekibi ile hizmet verir.