LEED

 

LEED Sertifikasyon Danışmanlığı

DOĞA, konusunda uzman ve akredite ekibiyle LEED sertifikasyon süreçlerinin tamamını yürüterek, binaların GBCI (Green Building Certification Institute) onaylı sertifikalandırılması hizmetini sunar.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design ) Sertifikasyonu uluslararası geçerliliği olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan yeşil bina sertifikasyon sistemlerindendir.  LEED Sertifikasyon sistemi, USGBC Amerikan Yeşil Binalar konseyi tarafından geliştirilmiş, gönüllü olarak başvurulan ve binalara yeşil olma özelliğini kazandıran bir sistemdir.  Bu sistemde yeşil bina olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş bir bina;

Enerji verimliliğini arttıran stratejiler sayesinde operasyon giderlerinde tasarruf sağlama,

Yapı sektörünün çevreye verdiği zararı minimize etme,

Bina kullanıcılarına daha sağlıklı ve konforlu iç ortamlar oluşturma

özellikleri taşır. Yeşil binaları, konvansiyonel binalardan ayıran en önemli özellik sürdürülebilir bütünleşik tasarım anlayışını içinde barındırmasıdır.

Önkoşullar ve kredilerin organizasyonu her ne kadar bina tipine ve ilgili derecelendirme sistemine göre değişse de; Yeşil’e giden bu yolda binalar, aşağıdaki kategoriler doğrultusunda değerlendirilir:

 

Sürdürülebilir Arazi 

Su Verimliliği 

Enerji Verimliliği 

Malzeme ve Kaynaklar 

İç Mekan Çevre Kalitesi

Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) üyesi olan DOĞA ÇEVRE & ENERJİ, işverenler,  mimarlar, mühendisler ve yükleniciler ile birlikte bütünleşik tasarım anlayışıyla çalışır, projenize uygun sertifikasyonu belirler ve ilgili tüm çalışmaları yürütür.

 

LEED sertifikasyonunda, projenin aldığı puanların toplamı sertifika seviyesini belirler:

•Sertifikalı,  40–49 puan

•Gümüş,      50–59 puan

•Altın,          60–79 puan

•Platin,        80+ puan

 

Ne hedefleniyor?

 • Toplum genelinde, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında farkındalığı sağlamak
 • Binaların hem inşaat aşaması hem de kullanım süresi boyunca çevreye ve doğal kaynaklara verdiği olumsuz etkileri azaltmak.
 • Yeşil bina sektörüne katkı sağlamak ve geliştirmek
 • Yeşil binaları geleneksel binalardan ayıran ölçülebilir referans ve standartlar belirlemek,
 • Doğal kaynakları, enerji ve suyu en etkin şekilde kullanmak ve tasarruf sağlamak,
 • Bina içi ortam kalitesini arttırarak kullanıcılara daha sağlıklı ve refah ortamlar sağlamak,
 • Bina kullanıcılarının verimini arttırmak

 

Yeşil Bina Etüdü

Yeşil binalar, inşaat ve gayrimenkul sektörüne yeni bir bakış açısı getirmektedir. Sürdürülebilir bina tasarımı anlayışıyla şekillenen bu yapılarda özellikle enerji ve su tasarrufuna, verimli kaynak kullanımına, çevresel etkinin minimuma indirgenmesine ve sağlıklı iç ortamlar oluşturulmasına yönelik stratejiler uygulanmaktadır. Bu anlayışla binalar daha sağlıklı, çevreye daha az zarar veren ve işletme giderlerinin daha düşük olduğu yapılar haline getirilmektedir.

Binanız hangi yaşta veya hangi durumda olursa olsun, binanızın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini optimize etmek için şansınız var!

DOĞA, ekibindeki LEED Akredite Uzmanlar ile;

 • Bina Performans Analizi
 • Enerji Etütleri ve değerlendirme
 • Mevcut Operasyon ve bakım teşhisleri
 • Devreye alma raporları
 • İç hava kalitesi değerlendirme
 • Su kullanım kontrolleri
 • Performans Geliştirme Yöntem ve Stratejileri
 • Sertifikanın Kazanılması
 • Uygun Sertifikasyon sistemi ve derece belirleme
 • Sertifikasyon süreç yönetimi ve dokümantasyonu

konularında kapsamlı hizmetler vermektedir.

 

Yeşil Malzeme

VOC testleri

ISO 14021 Çevre Etiketi

EPD / Ürün çevre Deklarasyonları

Binada kalıcı olarak kullanılacak yapı malzemelerinin, LEED referans kılavuzuna uygun nitelikte olması sertifikanın kazanılmasında önemli bir yere sahiptir.

DOĞA, üretilen ya da satışı yapılan yapı malzemelerinin LEED standartlarına uygunluğunun değerlendirmesi, gerekli testlerin yapılması ve ürünlere EPD (Enviromental Product Declarations) belgesi alınması konularında danışmanlık hizmeti sunar.

 

Projelerimiz için tıklayın