British Safety Council Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

British Safety Council Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında yürütülecek, yasal ve diğer şartlara uyum, yönetim sistemlerini gözden geçirme ve kültür değişim programları ile;

 

 • Elde edilmiş bilgi birikimi sayesinde hızlı ve doğru bilgi aktarımı ile kuruluşlarda etkin önleme ve düzeltme fırsatı tanır ve kurum kültürünün gelişimine önemli katkı sağlar.
 • İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin etkinliğinin doğrulanması ve 3. taraf bağımsız kuruluş tarafından tanınırlığı sağlanır.
 • Denetim bulgularının özetlendiği, sayısal çıktılar ile ifade edilen, iyileştirmeye açık alanlar ile ilgili detaylı öneriler içeren kapsamlı bir rapor sunar.
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesini, iş gücü ekibinin moral, motivasyon ve refahının arttırılmasını destekler.
 • Potansiyel kaza, yaralanma, meslek hastalığı ve dava maliyetlerini azaltarak, iş sağlığı ve güvenliği verimliliğini arttırır.
 • BSC’nin özel logosu ve sertifikaları ile başarılarınızı ve performansınızı yayınlama imkanı sağlar.
 • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sağlar.

 

5 Star İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri

5 Star Çevre Denetimleri

5 Star İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Entegre Denetimleri

Proje İSG ve Çevre Danışmanlığı

 

5 Star İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Denetimleri - En İyi Uygulamalar

5 Star Denetimleri, bir kurumun iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin ve buna ilişkin düzenlemelerin derinlemesine incelenmesini içerir. Bu denetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimine olan bakış açısının temeline odaklanır ve sürdürülebilir bir yönetim sistemi için en iyi uygulamalarla yapılandırılmış bir yol sunar.

 

 • 5 Star Denetim Modeli

British Safety Council, dünya çapında kapsamlı deneyimleri ve uluslararası alanda kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi çerçevesiyle, objektif değerlendirmelere ve mevcut olan en iyi teknik uygulamalara dayalı düzenlemeler yapan “5 Star Denetim Modeli” geliştirmiştir. Bu denetim modeli, “Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (Plan – Do – Check – Act)” yönetim döngüsünün de bir yansımasıdır.

 

 • 5 Star Denetim Süreci

British Safety Council 5 Star Denetimi’nde, denetçi, verileri objektif olarak toplayarak kurumun iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemlerinin tüm alanlarını gözden geçirir. Denetim süresi boyunca, gizlilik esası içinde, iş sağlığı ve güvenliği, çevreye ilişkin rollerin ve sorumlulukların belirlenmesi için yönetim ve diğer çalışanlarla da görüşülür. Kurumun iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemi içinde,  zor tarafları ve iyileştirilecek alanları belirleyen bir rapor hazırlanır. Bu rapor, aksiyon planıyla birlikte değerlendirilmek üzere gözlemleri ve tavsiyeleri de içerir.

 

 • Denetim Raporu ve Aksiyon Planı

Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından, denetçi tarafından, 28 gün içinde ayrıntılı bir rapor hazırlanır. Rapor içeriği aşağıdaki gibidir:

o    Yönetim özeti (grafiksel performans göstergeleri dahil)

o    Yıldız sınıflandırması ve bölüm puanlaması

o    Gözlemler

o    İyileştirme için tavsiyeler

o    Aksiyon planı tabloları

 

 • Standardizasyon ve Kalite Güvencesi

British Safety Council denetçileri, üyesi olan ilgili kuruluşların şartlarına ek olarak, uygun niteliklere sahip, sağlam bir iç kalite güvencesi ve değerlendirme sürecine tabi olan deneyimli iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleridir. Tüm denetim raporları, teknik olarak doğrulanarak müşterilerine verilmeden önce kalite onayından geçer. Denetçiler aynı zamanda, örnekleme esasına dayanan "yerinde" izleme (müşteri sözleşmesi) sistemine tabidir. Denetçilerin katılımının zorunlu olduğu yıllık standardizasyon toplantıları gerçekleştirilir.