British Safety Council Eğitim Hizmetleri

Risklerin yönetiminden sorumlu olanlar için oluşturulan, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için gerekli şartların sağlanmasını garanti altına alan ilgi çekici ve saygın dersler yelpazesi olarak tasarlanmıştır.

 

Üst Düzey Yöneticiler ve Direktörler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İnşaat (Tasarım ve Yönetim) Uygulamaları

Tehlikeli Maddelerle Çalışma

Ekranlı Araçlar ile Çalışma (DSE) Risk Değerlendirme

Çevresel Sürdürülebilirlik

Yangın Risk Değerlendirmesi

Elle Taşıma Prensipleri (Manual Handling)

Risk Değerlendirmesi

Supervizörler için İş Sağlığı ve Güvenliği

Yangın Güvenliği

Stres Yönetimi

Sürüş Güvenliği

Tehlike Madde Sağlık Kontrolü (COSHH) Prensipleri

Risk Değerlendirme Prensipleri

İnşaat Sahaları İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevresel Sürdürülebilirlik

Üretimde Gıda Güvenliği Yönetimi

Hizmet Sektöründe Gıda Güvenliği Yönetimi

Satış Sektöründe Gıda Güvenliği Yönetimi

Kontakt Dermatitten Korunma