Üst Düzey Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Üst Düzey Yöneticiler için İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi; iş?yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde sorumluluk sahibi olan üst düzey yöneticiler, direktörler, yönetim kurulu üyeleri ve insan kaynakları profesyonelleri için tasarlanmıs?tır. Program bir günlük eğitim ile işyerlerindeki risklerin nasıl azaltılacağını gösterir. Bir şirketin yönetici rolünü üstlenen katılımcılarla interaktif bir öğretim yaklaşımı sunarak yasal görevleri, risk yönetimini, bireysel ve kurumsal sorumlulukları paylaşır.

 

Programın sonunda katılımcılar;

  • İş sağlığı ve güvenliği yönetimindeki başarısızlıkların insanlar ve kurumlar için ne gibi sonuçlar doğurabileceği,
  • Bireysel ve kurumsal anlamda yasal sorumluluklara uyumun nasıl olacağı,
  • Çalışanlar ve yürütülen işlerle ilgili riskleri azaltmak için üst düzey yöneticilerinin neler yapabileceği konularında bilgi sahibi olurlar.

 

Faydaları

  • 1 günlük eğitim ile işyerlerindeki risklerin nasıl azaltılacağını gösterir.
  • Bir şirketin yönetici rolünü üstlenen katılımcılarla interaktif bir öğretim yaklaşımı sunar.
  • Yasal görevleri, risk yönetimini, bireysel ve kurumsal sorumlulukları kapsar.
  • Yüksek deneyimli eğitmenlerden sektörel bilgi akışı sağlanır.
  • Kazanılan nitelikler ile çalışanlara güven ve yetkinlik kazandırılmasını sağlar.
  • Kuruluş içerisindeki profesyonel iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini sağlar.
  • Teknik uygulamalarda bilinmesi gereken “1. Sınıf İçerik” ile yüksek başarı oranı sağlar.