NEBOSH Eğitim Hizmetleri

NEBOSH (National Examination Board for Occupational Safety and Health) Eğitimleri, British Safety Council ayrıcalığıyla katılımcılara, işyerlerindeki risk kaynaklarının belirlenmesi ve yönetilmesi için gerekli bütün bilgi ve beceriyi kazandırır, katılımcıların yetkinliklerini ve yeterliklerini arttırır, uluslararası tanınırlık imkanı sunar.

NEBOSH, sağladığı nitelikler ve akreditasyonlarıyla katılımcılara, saygınlık, profesyonellik, güven ve kalite anlamında uluslararası geniş bir tanınırlık kazandırır. NEBOSH Eğitimleri, güncel uluslararası en iyi uygulamalara odaklanarak, çalışanlara farklı endüstrilerde ve ülkelerde, birçok iş seviyesinde çalışma imkanı sağlar.

 

 • Yüksek nitelikli NEBOSH eğitmenleri
 • 60 yıllık BSC deneyim ve uzmanlığı
 • Pratik ve interaktif uygulamaların karışımı
 • Online ve sınıf içi eğitim seçenekleri

 

Kazanımlar

 • Bilgi – İş sağlığı ve güvenliğinin sorumluluğunun bir parçası olunan pozisyonlar için daha iyi bir performans sergilenmesine yardımcı olacak bilgiler sunar.
 • İnteraktif Etkileşim – Etkili eğitim içeriği sayesinde, sadece teorik değil pratik uygulamalarda da en iyi yöntemler hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunar.
 • Tanınırlık – Uluslararası platformlarda tanınırlık sağlar.
 • Daha Güvenli İşyerleri – Çalışanların katılımı durumunda, yaralanmaların ve kayıpların azalmasını sağlayarak, itibar ve maliyet kayıplarının önlenmesini sağlar.
 • Güvence – Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği standartlarını tanımasına, işverenin tedbirlerine uymasına yardımcı olur.
 • Yatırım – Çalışanların, NEBOSH sertifikası ile kazandıkları bilgi ve beceriler, işyerlerindeki uygulamalarına da yansır ve katkı sağlar.

 

NEBOSH İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Genel Sertifikası  (NEBOSH International General Certificate)

Her kademeden yöneticiler, denetçiler ve çalışanlar için, iş sağlığı ve güvenliği konularında kapsamlı bir bakış açısı sunar. Sağlam bir temel üzerine kurulu, önemli bir bakış açısı sağlayan NEBOSH Uluslararası Genel Sertifika sahibi olmak, iş sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapabilmek için ilk adım olarak görülür.

 

Modüller

 • IGC1 -   Uluslararası Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Politika
 • Örgütleme
 • Planlama
 • Ölçüm, Denetim ve Gözden Geçirme
 • IGC2 -   Uluslararası İşyeri Tehlikeleri Kontrolü
 • İşyeri Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
 • Taşıma Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
 • Kas-iskelet Sistemi Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
 • İşyeri Ekipmanı Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
 • Elektrik Tehlikeleri ve Kontrolü
 • Yangın Tehlikeleri ve Kontrolü
 • Kimyasal ve Biyolojik Sağlık Tehlikeleri ve Risk Kontrolü
 • IGC3 -   İşyeri Temelli Pratik Değerlendirme

 

İnşaatlarda İSG Uluslararası NEBOSH Sertifikası (NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety)

İnşaat sektöründe çalışanlar, mühendisler, yöneticiler, denetçiler vb. profesyoneller için iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarına ilişkin bilgi ve beceri seviyesini arttırmayı hedefler. Teorik ve pratik içeriği sayesinde, planlama, tasarım ve yapı aşamalarında iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin yürütülmesi yetkinliklerini sunar. Eğitimde, inşaat sektöründeki tehlikeler, riskler ve kontrol yöntemleri ile yasal gerekliliklere yer verilerek, örnek denetim ve raporlama yapılır.

 

Modüller

 • NGC1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • NCC1 – İnşaat Sektöründe Tehlikelerin Kontrolü Ve Yönetimi
 • NCC2 - Uygulamalı Değerlendirme

 

Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi Uluslararası NEBOSH Sertifikası (NEBOSH International Certificate in Fire Safety and Risk Management)

İşyerlerinde yangın güvenliği ve risk yönetimin standartlarını yükseltmeyi hedefler. Bu yetkinlik, uluslararası alanda profesyonellerin, yöneticilerin ve diğer katılımcıların, çalışma alanlarında yangın güvenliği yetkinliklerini önemli ölçüde iyileştirilmesini sağlayarak, can ve mal kaybının önlenmesini sağlar. Eğitim, yangın ve patlamanın ilkeleri ve nedenleri, yangınların önlenmesi, binaların yangından korunması ve can güvenliğinin sağlanması, yangın risk değerlendirmesinin yapılması, yönetime raporlama yapılması konularında yetkinlik kazandırır.

 

Modüller

 • NGC1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • FC1 - Yangın Güvenliği ve Risk Yönetimi
 • FC2 - Uygulamalı Yangın Güvenliği

 

NEBOSH Petrol ve Gaz Sektörü İSG Uluslararası Sertifika (NEBOSH International Certificate in Oil and Gas Operational Safety)

Tüm dünyada petrol ve gaz sektörlerinde çalışanlar, yöneticiler, karada ve denizde çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını yerine getirme konusunda kapsamlı bir yetkinlik sağlayan bu yeterlilik,  süreç güvenliği üzerine odaklanır. Katılımcıların işyerlerinde hem karada hem de denizde iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını etkin bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgular.

 

Eğitim İçeriği

 • İşin doğasından kaynaklı tehlikeler
 • Depolama, hammaddenin işlenmesi ve ürünler
 • Hidrokarbon süreç güvenliği
 • Yangından korunma ve acil müdahale
 • Lojistik ve nakliye işlemleri

 

NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploması Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası kariyer yapmak isteyen profesyoneller için tasarlanmış bir programdır. NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploma programı, katılımcılara aşağıdaki konularda yetkinlik kazandırır:

 

 • İş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve işyerindeki risklerin belirlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulama yetkinliklerinin artması ve geliştirilmesi
 • Uluslararası alanda tanınırlık ve kariyer imkanı
 • Tüm diğer NEBOSH yetkinlikleri gibi işverenler karşısında ve sektörde saygınlık fırsatı

 

Modüller

 • IA – Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
 • IB – İşyerlerindeki Tehlikeli Maddeler için Uluslararası Kontrol Metotları
 • IC – Uluslararası İşyeri ve İş Ekipmanı Güvenliği
 • ID – Teorik ve Pratik Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları