Süreç Yönetimi Hizmetleri

 

Tedarik Zinciri ve Bayi Ağı Yönetimi / 2. Taraf Tetkikler

Birçok işletme karmaşık tedarik zincirini ve bayi ağını temel güven esasları çerçevesinde yöneterek operasyonlarına devam etmektedir. Ancak, tedarikçilerinizin ve bayilerinizin herhangi birinde meydana gelebilecek bir problemde kurumsal itibarın tehlikeye gireceği göz önünde bulundurulmalıdır. DOĞA,  “Tedarikçi ve Bayi Uyumluluk Çözümleri” için kapsamlı, titiz ve kullanıcı kolaylığı sunan bir risk yönetim içeriği ve denetim hizmeti sunar.

 

Süreç İyileştirme Hizmeti

DOĞA, belirlenmiş ve tanımlanmış süreçlerin gözden geçirilerek gereken iyileştirme faaliyetlerinin ve geliştirmelerin planlanması ve uygulamaya geçilmesi, süreçlerin güncelliğinin sağlanması, etkinliğinin artırılarak değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olur.

 

KPI Belirleme ve Ölçme Hizmeti

Anahtar Performans Göstergeleri (KPI-Key Performance Indicators), bir organizasyonun mevcut durumunu ve organizasyonel hedeflere doğru ilerlemesini ölçmede kullanılan önemli bir araçtır.  Belirli bir alanı temel alan KPI, bir ölçümün geçerli değerini ve durumunu tanımlanmış bir hedefe göre hızlı şekilde hesaplama konusunda kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

 

Kuruluşların, ölçülebilir bir performansla yönetilebilmesi için İş Sağlığı/Güvenliği, Çevre, Enerji Verimliliği, Kalite gibi temel süreçlerin KPI’larının belirlenmesi ve ölçümü sağlanır.

 

İç Denetim Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği, çevre, kalite sistemleri gibi konulardaki zorunlu ve gönüllü standartlar yanında yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile halka açık şirketlerde “Risk Yönetimi Sistemi” oluşturulması zorunlu kılınmıştır. Kanun, tüm şirketler için getirdiği hükümler ile iç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesini teşvik eder ve tüm kuruluşlara TTK uyumlulukları ve iç denetim fonksiyonlarını yerine getirip getiremediği konularında denetim hizmeti sağlanır.