Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  • Elektrikle çalışanlar için yetki, yasal sorumlulukları ve talimatları aktarmak
  • Elektrik tehlikelerini önleyici teknik tedbirler hakkında bilgi vermek
  • Onarım ve bakım için kısa sürede, çabuk ve güvenle izlenebilecek yöntemleri ve davranış biçimlerini belirlemek
  • Çalışanlara karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli teknik tedbirleri öğretmek