İş Hukuku Eğitimi

  • Katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak
  • İş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak
  • Ücretlendirmelere ilişkin yasal düzenlemeleri ve işveren yükümlülükleri hakkında bilgi vermek
  • Çalışma, dinlenme sürelerinin ve ücretli tatillerin düzenlenmesi ile iş sözleşmelerinin feshi gibi konulara yönelik çalışanları bilinçlendirmek