İskele Kontrolörlüğü Eğitimi

  • İskelelerin güvenli kurulumu, kontrolü ve denetimi için teknik standart ve prosedürlere uygun olarak çalışanları bilinçlendirmek
  • İskele türlerini ve ekipmanlarını tanıtmak
  • İskele standartları ve ilgili mevzuat hakkında bilgi vermek
  • Risk değerlendirmesi yapılarak çalışanları, iskele ile çalışmalarda dikkat edilecek hususlar ve kurallarla ilgili bilgilendirmek
  • İskele ile yüksekte çalışmalar için güvenlik uygulamalarını aktarmak
  • İskeledeki yük hesaplarını yapıp değerlendirme becerisi kazandırmak