Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  • Çalışma mevzuatı, işyeri temizliği ve düzeni ile ilgili bilgi vermek
  • Çalışanların yasal hak ve sorumluluklarını, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları aktarmak
  • Meslek hastalıklarının sebeplerini, hastalıktan korunma prensiplerini ve korunma tekniklerini, risk etmenlerini ve gerekli tedbirleri belirleyebilmek
  • Elle kaldırma ve taşıma, yangın ve yangından korunma, ekranlı araçlarla çalışma, kişisel koruyucu donanım kullanımı gibi teknik konular hakkında bilgilendirmek
  • Güvenli çalışma ortamları sağlamak