Yapı İşlerinde İş Güvenliği

  • Yapı işlerinde görevli çalışanların yürüttükleri faaliyetlerde ortaya çıkan riskler ve muhtemel kazaların önlenmesi için tedbirler hakkında bilgi vermek
  • Çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımları belirlemek
  • Yapı alanlarındaki çalışmalar için genel ve özel asgari şartları aktarmak
  • Düşen cisimlere karşı toplu koruma tedbirleri almak
  • Düzen, temizlik, istif ve depolama prensipleri hakkında bilgi vermek
  • Kurulum, söküm, bakım veya tamir faaliyetlerinden kaynaklanan risklerden korunma yöntemlerini belirlemek
  • Yüksek riskli, kapalı ve/veya açık ortamlarda yapılacak çalışmalar için alınması gereken izinler ve özel tedbirler hakkında bilgi vermek