Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Eğitimi

  • Yüksekte çalışmalarda ortaya çıkabilecek tehlike ve riskleri belirlemek, iş güvenliği tedbirlerini aktarmak
  • Yüksekte çalışmalarda meydana gelebilecek düşmelerde ilk müdahale koşullarını aktarmak
  • Tam donanımlı düşmeyi önleyici ekipmanları ve frenleme sistemlerini tanıtmak
  • Vücudu boşlukta tutan donanımlar hakkında uygulamalı olarak bilgi vermek
  • Gerekli iniş ve çıkış ekipmanlarını, enerji sönümleyici aparatları, halat tutucuları ve benzeri donanımları tanıtmak
  • Saha uygulamaları ile kurtarma yöntemlerini göstermek