S.O.S (Safety Orientation Scale)

SAFETY – ORIENTATION – SCALE, çalışanların iş barışını, tam iyilik ve verimlilik skorlarını psikometrik olarak test eden, kaza-risk grubunda olan ve/veya psikososyal destek alması gereken personellere ulaşmayı sağlayan çok katmanlı ve bütünleşik bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 

Davranış Odaklı Denetim Sistemi

Davranış odaklı denetim sistemi çalışmaları ile, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırma yapılarak mevcut durumun istatistiksel verilerle ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması açısından önem taşır. 

 

Beynim İş Başında!

Beyin nedir, ne değildir? Bugün için bilinen ve sahip olunabilecek en ileri teknolojik cihazın çok daha üzerinde bir yeteneğe sahip olan beynimizi ne kadar tanıyoruz? Bu kapsamda planlanan proje ile iş dünyası profesyonellerine kendi beynini ve yönettiği beyinleri tanıma imkanı sunularak, zihninizde keyifli bir yolculuğa çıkmanızı sağlanır.

 

Modern Dünyada Beyin

Dijital dünyada kullanılan teknolojiler ve beynimiz arasındaki ilişkiyi içeren bu proje ile insan davranışları ve modern zaman ilişkisi gün yüzüne çıkmaktadır. Teknolojik hızda herkesin çok daha bilinçli olmasını gerektiren insan beyni buna ne ölçüde adapte olabilir? Modern Dünyada Beyin, teknolojik bağımlılığın yan etkileri, kontrolü ve korunma yöntemleri, imkanların en etkin şekilde kullanımı konusunda fikir almak için tasarlanmış bir projedir.

 

Kurumsal Endüstriyel Psikoloji Seminerleri

Modern bilim, alternatif bilgiler, teknolojik gelişmeler, terapi ve danışmanlık yöntemlerinin kombinasyonu ile oluşturulmuş projeler farklı konu başlıklarında soru cevaplar halinde aktarılır. Bu noktada “Neden böyle davranıyorum?” sorusuna cevap bulacağınız gibi çevrenizde olup bitenleri anlamlandırma konusunda da yetkinlik kazanırsınız. Bu yetkinliklerinizle; gerek iletişim becerinize, gerekse yönetim kabiliyetinize katkı sağlayabilecek “Nasıl çözerim?” sorusunun cevapları stratejik ve uygulanabilir seviyelere çıkarılır.

 

Kurum İçi Bireysel Danışmanlık Hizmeti

DOĞA, kurumlarda yaşanabilecek pek çok sıkıntının çözümünde beyninizin aktif rolü tartışılmazken, bunu bireysel olarak geliştirmek için kişisel ihtiyaçlarınıza yönelik özel eğitim ve danışmanlıklarla uzman doktorlardan oluşan ekibi ile yanınızdadır.

 

İSG Yasal Zorunluluk ve Mevzuat Eğitimi

Katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak için tasarlanmıştır.