Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

 

İş Güvenliği Uzmanı

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık Personeli

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve beraberindeki yönetmeliklerle birlikte, ülkemizde daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi için, kamu dahil olmak üzere çalışan sayısına ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm işyerlerini ve İşverenleri kapsam altına almış ve İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere, yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş, bir veya birden fazla işyerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere işyeri dışında kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan “Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri”nden hizmet alma yoluyla gerçekleştirme seçeneğini sunmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli hizmetlerinin alınması, çalışan sayısı ve  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin “İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği"ne göre belirlenen işyeri tehlike sınıfı dikkate alınarak kademeli olarak gerçekleşmektedir.

 

DOĞA, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmetleri kapsamında;

  • Sektöre özel farklı branşlardan İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ile Diğer Sağlık Personeli istihdam edilmesi,
  • İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Planı çalışmalarının yürütülmesi,

 

gibi tüm yasal iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde işyerlerine tek elden ve kurumsal standartlarda hizmet sunar.