Sağlık Hizmetleri

İşverenler, çalışma alanlarına göre, çalışanları için periyodik sağlık tetkikleri yaptırmakla yükümlüdür. DOĞA, ekibinde yer alan işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri ile kurumlara, ilgili mevzuat çerçevesindeki tüm tıbbi hizmetleri sunar. 

 

Sağlık Tetkikleri

Akciğer Grafisi

Solunum Fonksiyon Testi

Odyometri Testi

Hemogram

ALT, AST

Kan Grubu Tayini

Göz Taraması

EKG

İdrar Tahlili

Fenol Testi

Tetanos Aşısı

Grip Aşısı